�sa

Text & Innehåll

Oavsett om det gäller webb, trycksaker, radioreklam, kundtidningar eller andra medier så kan du lugnt lämna över textarbetet till mig. Några exempel:

Copy
Reklam- & marknadsföringstexter inom olika områden. Vill du ha en copywriter som levererar bra kreativa texter i rätt tid? Hör av dig till mig.

Redaktionella texter
Personliga porträtt, faktatexter eller intervjuer av olika slag. Redaktör med helhetsansvar. Här hittar du lång erfarenhet från personal- och kundtidningar.

Webbtexter
Det finns en uppsjö av webbverktyg, men innehållet är ändå viktigast. Vill du ha hjälp med att formulera texterna på din webbplats och kanske ha en diskussion med en utomstående om upplägg och utformning - kontakta mig!

E-nyhetsbrev
Vill du ha hjälp med att få igång ett e-nyhetsbrev till dina kunder? Jag hjälper dig med både innehåll, upplägg och verktyg!

Textöversyn
Bearbetning och textöversyn av olika slags texter.

nyhetsbrev

4
Prenumerera på Hovrell Medias e-nyhetsbrev
"När du saknar ord!"
Namn

E-postadress