�sa Få ord och fyndiga är bättre
än många och myndiga.

Vad jag gör

Hovrell Media kan hjälpa dig och ditt företag med:

 • Copy/Text & innehåll
 • Rådgivning inom kommunikation & marknadsföring
 • Säljbrev
 • Webbtexter
 • Pressmeddelanden
 • Artiklar & inklusive reportagefotografering
 • Presentationer
 • E-nyhetsbrev
 • Nyhetsbrev, trycksaker, annonser, kundtidningar & personaltidningar
 • Projektledning
 • Marknadsplan

nyhetsbrev

4
Prenumerera på Hovrell Medias e-nyhetsbrev
"När du saknar ord!"
Namn

E-postadress