�sa Ord ska vägas, inte räknas.Christer Wiklander

Om företaget

Hovrell Media drivs av mig, Åsa Hovrell. Jag har en bakgrund som marknads/informationsansvarig, skribent och företagsrådgivare.

Min utbildning innehåller bland annat copywriting, medie- och kommunikationsvetenskap, coaching, ledarskap, multimedia, layout och kreativt skrivande.

Mitt mål är att kombinera teori och praktik med kreativa idéer.

Läs gärna mer om mina tankar om marknadsföring på bloggen När du saknar ord.

Åsa Hovrell

nyhetsbrev

4
Prenumerera på Hovrell Medias e-nyhetsbrev
"När du saknar ord!"
Namn

E-postadress